הגעתי לזוגיות של דן אחרי זוגיות שהסתימה וקשרים חסרי משמעות.
הבנתי שאני לא בכיוון הנכון, הייתי מאד סקפטית שזה בכלל יכול לדבר אלי.
אני מרגישה שזה תרם לי מאד, שזה גרם לי לדעת מי אני, לסמן את מה שחשוב לי
אל מול מה שלא חשוב לי.

התעוזה לעשות דברים, האומץ להתקדם בכל המישורים של התקשורת הבין אישית
זה מאד עזר לי.