נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – האם ישנם מספיק גברים?

טבלה זו מציגה נתונים סטטיסטיים של גברים ונשים במגזר היהודי בחלוקה לגילאים וסטאטוס משפחתי נכון לשנת 2017

האם בכלל יש די גברים פנויים?

תמיד ישנה תחושה אצל נשים שאין די גברים פנויים. כדי לבדוק זאת פניתי ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואלו הממצאים נכון לדיווח האחרון שיש בלשכה לשנת 2017:

בין הגילים 64-15 במדינה יש 1,154,000 נשים פנויות (רווקת\גרושות\אלמנות) ו-1,222,000 גברים פנויים (רווקים\גרושים\אלמנים).

מעל גיל 65 ישנם בארץ 296,000 נשים פנויות (גרושות\רווקות\אלמנות) ו-100,000 גברים פנויים (גרושים\פנויים\אלמנים).

 

מהנתונים עולה שרק מעל גיל 55 מספר הנשים הרווקות עולה על זה של הגברים הרווקים.

בחתך הגילים של עד גיל 39 סה”כ הגברים הפנויים לזוגיות גדול מזה של הנשים.

גם כאשר אנחנו עולים בחתך הגיל עדיין ניתן לראות, שבכל חתך גיל יש עשרות אלפים של פנויים לזוגיות

השפע קיים מכל עבר ובכל גיל.

בכל מקרה, בעזרת הספר הזה, תוכלי לשבור כל נתון סטטיסטי, את תוכלי לא רק לראות את השפע אלא אפילו לבחור את אלו שמתאימים ולהיות בררנית אם נדרש (יש אישור)!!!

תגובות

(0)